rhy.fi
RHY Pöytäkirjat

Pöytäkirja Parkano-Karvian Rhy:n vuosikokouksesta, joka pidettiin Parkanossa Keskustan koululla 7.2.2019.

 

 

1.

Kokouksen avauksen suoritti rhy:n puheenjohtaja Erkki Kallio, kello 18.00. Avauksessaan Kallio toivotti kokoukseen saapuneet yhdistyksen jäsenet sekä riistakeskuksen edustajan Reima Laajan tervetulleeksi. Puheenjohtaja kertasi menneen vuoden tapahtumia muutamalla sanalla ja kiitti aktiivista osanottoa vuosikokoukseen. Erkki Kallio esitteli RHY:n uuden nuorisovastaavan Maria Lammentaustan, joka käytti lyhyen puheenvuoron tulevasta nuorisotoiminnasta. Reima Laaja kävi esityksessään läpi mm. menneen vuoden hirvieläin saalistilastoja ja yleisesti hirvikannan suunnan kehitystä, sekä muita ajankohtaisi asioita.

Avauspuheen vuorojen jälkeen yhdistyksen puheenjohtaja Erkki Kallio luovutti RHY:n vuoden metsästyskoira palkinnon KKMN Komukorven Iitu kasvattajalle Pasi Vienolalle.

 

2.

Todetaan että kokouksesta on ilmoitettu metsästäjä lehdessä, riista webissä sekä seuroille lähetetyssä kirjeessä, joten todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja täten päätösvaltaiseksi.

 

3.

Vahvistettiin osanottaja- ja ääniluettelo, jonka mukaan paikalla oli 43 yhdistyksen äänioikeutettua jäsentä joilla yhteensä oli käytössä 43 ääntä.

 

4.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Koski.

 

5.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Maria Lammentausta.

 

6.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Joonas Ivanoff ja Pasi Vienola.

 

7.

Äänten laskijoiksi valittiin myös Joonas Ivanoff ja Pasi Vienola.

 

8.

Kokouksen esityslista vahvistettiin ilman muutoksia.

 

9.

Toiminnanohjaaja luki kokoukselle hallituksen laatiman toimintakertomuksen vuodelta 2018. Tähän ei tehty muutoksia.

 

10.

Elisa Liesjärvi esitteli kokoukselle vuoden 2018 tilinpäätöksen ja taseen sekä luki tilintarkastajien lausunnon. Kokouksen puheenjohtaja tarkisti paperisen tilinpäätöksen allekirjoituksineen ja luki toiminnan tarkastajien lausunnon. Toiminnanohjaaja ja puheenjohtaja vastasivat muutamiin esitettyihin tarkentaviin kysymyksiin.

 

11.

Hyväksyttiin ja vahvistettiin vuoden 2018 tilinpäätös.

 

 

 

12.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus v 2018 hallinnosta ja tileistä vastaaville.

 

 

 

13.

Elisa Liesjärvi esitteli kuluvan toimintavuoden talousarvion. Toiminnanohjaaja esitteli kokoukselle, hallituksen laatiman kuluvan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion. Näistä käytiin lyhyt keskustelu.

 

14.

Päätettiin että hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota kuluvalla kaudella hallituksen esityksenmukaisesti.

 

15.

Päätettiin hallituksen jäsentenmääräksi lohkojaon mukaisesti 8 ja puheenjohtaja. Pasi Pentti ja Heikki Kuusjärvi erovuorossa.

 

16.

Toiminnanohjaaja totesi hallituksen kokoonpanon ja heidän toimikautensa.

 

17. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Erkki Kallio, varalla Vesa Raiskio.

 

18.

Hallituksen jäsenistä olivat erovuorossa Pasi Pentti ja Heikki Kuusjärvi. Uudet hallituksen jäsenet tulevat lohkojaon mukaan Kuivasjärven eränkävijöistä Jari Pihlajamäki ja varajäsen Lapinnevan eränkävijöistä Jarmo Kyösti. Saran metsästysseurasta Vesa Myllyviita ja varalle Suomijärven metsästysseurasta Jouni Moisio. Jani Kallioniemen tilalle hallituksen varajäseneksi Koppekorven erästä Pertti Linna. Hallituksen jäsenet hyväksytään seurojen ehdotusten mukaisesti.

 

19.

Toimi-alueen maanomistajajärjestöjen edustajiksi on esitetty Marko Rajamäki ja Kalevi Ala-Kortetta. Esitetyt edustajat hyväksytään.

 

20.

Ei ole Metsähallituksen kolmivuotiskaudeksi määräämää hallituksen jäsentä.

 

21.

Toiminnan tarkastajiksi valittiin Vesa Hietikko ja Martti Lielahti.

 

22.

Riistanhoitoyhdistyksen edustajaksi Riistanhoitoyhdistysten aluekokoukseen valittiin Harri Liesjärvi ja varalle Mauri Niemenmaa.

 

23.

Esityslistalle otettuja ylimääräisiä asioita ei ollut.

 

24.

Muita periaatteellisia ja laajakantoisia asioita ei ollut

 

25.

Aluekokoukselle tai alueelliselle riistaneuvostolle esitettäviä asioita ei ollut.

 

26.

Muita asioita ei ollut.

 

27.

Puheenjohtaja kiitti läsnäolijoita aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 19.30.

 

 

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua